wracadło


kraków mi piątkiem, kraków mi sobotą

oczekiwanie jest naszą porą
a najlepiej jest czekać na ciebie
tyle wieczorów
zakwitło na roześmianym niebie

wracadło