1 maja  •  komentuj (2)  

wielkie
jest czekanie, gdy masz przyjść; wielkie jest pragnienie, gdy masz przyjść.
/ niech twe dobre ręce dwie pomogą mi z pożaru wyjść


  11 maja  •  komentuj (7)  

kolejnejwiosnyłyk
!

  15 maja  •  komentuj (2)  

spinning, laughing, dancing
to her favorite song. (balkonowa nuda magiczna)

  23 maja  •  komentuj (1)  

-------------------------  30 maja  •  komentuj (3)  

there is
nowhere to go, save up. up where the light, undiluted.

07   X XI XII   08   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII   09   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  
10   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII   11   I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII   12   I  II 
III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  13  I  II  III  IV  V  VI  VII  VIII  IX  X  XI  XII  14  I  II  III 

amphibian  błażej  fantasmagorie  folje  goodmorning  kieliszek  kotwbutach  maruszynski  mefy 
ojwiśnia  reserved  rzu  panieneczka  smell-the-coffee  suonce  tenk  wlatu  zulaw 


fotolog + photobucket   © wszystkie wszystkie wszystkie prawa zastrzeżone